Grienta

Zusters Philippus Neristraat 6
9900 Eeklo

T 09 398 68 20
info@grienta.be
Ondernemingsnummer: 0802.480.208

 

Bekijk ons op Google Maps

Verantwoordelijke

Peter Noteboom
T 0474 89 06 54

 

Operationele Hoofdbegeleider

Aanmelding - dagbesteding
veilige trajecten
Koen Vermeulen
T 0496 19 11 61

 

Pedagogische Hoofdbegeleider

Intake - verblijf - personeelsbeleid
Inge Haerts
T 0499 04 05 23

 

Orthopedagoog

Trajecten in verblijf – onderwijs
procesdiagnostiek
Lobke Volckaert
vanaf 1 juli 2024

 

Netwerkondersteuner

Context - partners
Nicky Dhauwe
vanaf 1 sept 2024