Veilig verblijf

Veilig verblijf vertrekt vanuit de principiële keuze van de overheid om de gesloten begeleiding van minderjarigen die een delict hebben gepleegd duidelijk te scheiden van die van minderjarigen die niet in hun thuissituatie of in een open setting kunnen verblijven omwille van een verontrustende situatie.

Het aanbod voor jongeren in een verontrustende situatie wordt uitgebaat door private instellingen onder de noemer “veilig verblijf”.De uitbouw van het veilig verblijf is onderdeel van een ruimere evolutie binnen het residentiële jeugdhulpverleningslandschap.

Een veilig verblijf is aangewezen indien de leefsituatie van de jongere precair is én de jongere onvoldoende bereikbaar is voor hulpverlening, terwijl dit wel noodzakelijk wordt geacht.
Het beveiligend aanbod biedt een tijdelijke, alternatieve en veilige plek om te wonen met als doel de onveiligheid van de situatie van de jongere en diens context te keren en re-integratie in de samenleving en (her)aansluiting bij de reguliere hulpverlening mogelijk te maken.

Vzw GRIENTA organiseert veilig verblijf voor 12 jongeren. Op een domein aan de rand van de campus van het psychiatrisch centrum Sint-Jan in Eeklo bevindt zich een unit voor meisjes en jongens. We streven naar verwevenheid met de omgeving en de buurt, de inplanting van het gebouw faciliteert aansluiting bij en samenwerking met de stad Eeklo.

Veilig traject

Door het capaciteitstekort  van veilig verblijf in Oost-Vlaanderen worden er momenteel veilige trajecten uitgerold. VZW GRIENTA organiseert voor 8 meisjes en jongens een veilig traject in Oost-Vlaanderen. In een onveilige situatie gaan we samen met een netwerk op zoek naar een veilige verbinding. Ugent vormt onder leiding van Dries Cautreels een impactmeting op de veilige trajecten. Partners in Vlaanderen zijn Schipbreukelingen in Vlaams Brabant en Oranjehuis in West-Vlaanderen

 

Capaciteit Oost-Vlaanderen

In Vlaanderen organiseren we veilige trajecten en verblijf in gedeelde verantwoordelijkheid per regio: In Oost-Vlaanderen is er volgende capaciteit voorzien.

  • 6 jongens in KAKANZ (vzw Hagewinde)
  • 6 meisjes in KOLIBRIE (vzw Ruyskensveld)
  • 6 jongens in ROOTS (vzw Wagenschot)
  • 12 jongens en meisjes vzw GRIENTA
  • 8 veilige trajecten in vzw GRIENTA