Heb jij de power om het verschil te maken?
Hou je van een open en directe communicatie?
Ben je op zoek naar een gezonde teamdynamiek?
Vind je een inspirerende leiderschapsstijl belangrijk?
Bouw je graag mee aan het beleid?

Dan zitten we alvast op dezelfde lijn.
Dan is GRIENTA misschien wel je toekomstige werkplek.

Welkom

Top dat je geïnteresseerd bent in het werkklimaat van GRIENTA.
Welkom in GRIENTA, een omgeving om je rol als begeleider, logistiek medewerker, hoofdbegeleider, netwerkondersteuner, administratief medewerker, psycholoog of verantwoordelijke te optimaliseren en verder te ontwikkelen.
We werken met jongeren die moeilijk bereikbaar zijn voor de hulpverlening en niet begrepen worden. Soms lopen zaken niet zoals we het graag hebben maar blijven we zoeken. We blijven onvoorwaardelijk staan als het moeilijk wordt en doen meer dan nodig. We maken wel degelijk het verschil!

Werkklimaat

In de werkomgeving is er oog voor een goed evenwicht tussen controle en flexibiliteit. We streven naar een haalbare en uitnodigende job waar we garant staan voor ieders veiligheid.
In GRIENTA creëren we een werkklimaat waar medewerkers tevreden zijn over de leiderschapsstijl, waar teams goed functioneren en betrokken zijn op de jongeren, waar steeds ontwikkelingsperspectief gezien wordt en  waar veel aandacht is voor werkbaar werk.

Werkmotivatie

Als gemotiveerde medewerker zijn we in staat om, ondanks incidenten en teleurstellingen, heel responsief te blijven naar de jongeren. Werkgoesting en -tevredenheid zien we als essentiële factoren om lang, gezond en gemotiveerd aan de slag te blijven. Autonomie van de medewerker, een open feedbackcultuur, differentiatie van competenties, een duidelijke taakomschrijving en het gevoel van zinvol bezig te zijn dragen bij aan een intrinsieke werkmotivatie.