Veilig Verblijf

is een maatregel die door de jeugdrechter wordt opgelegd aan jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar die zich in een onveilige leefsituatie bevinden en onvoldoende bereikbaar zijn voor de hulpverlening waardoor een verblijf tijdelijk noodzakelijk is. Binnen een Veilig Verblijf doorloop je een traject op jouw maat in een aangepaste omgeving waarbij belangrijke waarden het leefklimaat bepalen.

Welkom in GRIENTA!

Grienta heeft als doel om veiligheid en rust te bieden, nieuwe kansen te creëren en trajecten op maat uit te stippelen. We nemen de tijd om naar jou te luisteren en je te leren kennen.
We gaan samen aan de slag met een INTENSIEVE DAGBESTEDING, traject en contextbegeleiding. We benoemen de zaken zoals ze zijn, nemen ze vast en zoeken samen naar oplossingen.

Het leefklimaat

De geslotenheid is steeds tijdelijk van aard en wordt door de jeugdrechter bepaald. De veilige omgeving is een hulp om je te terug te kunnen handhaven. Ook al wordt je gedrag niet altijd geaccepteerd, we gaan je als persoon onvoorwaardelijk accepteren binnen Grienta. Het leefklimaat kenmerkt zich door een veilige, gestructureerde en herstelgerichte omgeving waarin sprake is van ondersteuning, duidelijke kansen tot groei en een balans tussen flexibiliteit en structuur. Om de veiligheid voor jou of anderen te garanderen als het (te) moeilijk wordt, zijn er BOKSEN, dit zijn vluchtroutes die je helpen omgaan met emoties en gedrag.

We geloven in je kwaliteiten en je mogelijkheden en creëren samen kansen. Geloven in jou betekent ook aanvaarden dat er, al dan niet tijdelijk, een ‘plafond’ aan je mogelijkheden kan zijn. Een evenwicht tussen wat je kan en een realistische inschatting van je mogelijkheden zien we als een voorwaarde voor groei.

 

Groeien!

In een onveilige situatie is het onmogelijk om verbinding aan te gaan en te leren. Binnen de muren van GRIENTA kan je groeien door samen dingen te doen en te ervaren. We gaan, net zoals in een Veilig traject, samen op zoek naar zaken die je goed kan of die je graag zou willen kunnen. We vinden het belangrijk dat je erbij hoort, dingen kan leren op jouw manier en eigen keuzes kan maken. Zo zoeken we terug verbinding met jezelf, de mensen om je heen en de maatschappij.
We nemen een open houding aan en maken duidelijke afspraken. We nemen een gedeelde verantwoordelijkheid. We helpen jou en je omgeving om zaken aan te pakken i.p.v. er van weg te lopen of via conflicten op te lossen.